Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Samplantera rosor och klematis – kombinera rätt!

Rosor och klematis är perfekta att kombinera! Båda har samma krav på odlingsförhållanden och de delar gärna på samma spaljé eller båge. En klematis bladverk kan dölja rosens nakna undre grenar. Man kan välja sorter som matchar varandra i storlek och kompletterar varandra för maximal effekt om de blommar samtidigt. En annan strategi är att välja sorter med olika blomningsperiod, så att den ena tar över när den andra blommat över.

Välja rätt klematis och rosor

Att välja rosor och klematis som passar ihop är inte helt lätt. Både rosor och klematis erbjuder ett stort utbud av färg, form, enkla och fyllda blommor. Alla rosor och klematis går så klart inte att matcha bara utifrån utseende. Det finns andra faktorer att ta hänsyn till, som storlek, beskärningstid, blomtid, sjukdomsresistens mm. Tänk igenom följande frågeställningar när du väljer:

1. Har du bestämt dig för en båge, pelare, spaljé eller annat? Utgå från dessa när du väljer lämplig storlek för klätterrosen. Den ska vara tillräckligt hög för att klä in ställningen, men inte så stor att den dränker ställningen helt. (Har du redan en ros eller klematis planterad, så utgå från denna när du gör ditt val av följeslagare.)

2. När och hur ska rosen eller klematisen beskäras? Klematis delas in i tre beskärningsgrupper, och det kan vara bra att känna till dessa först, så att inte beskärningen stör samplanteringen.

3. När blommar rosen, respektive klematisen? Blomningarna kan avlösa varandra, så att man har något hela säsongen. Eller så satsar man på samtida blomning, som är lite svårare att uppnå. Då kan man välja remonterande (återblommande) rosor eller såna som blommar kontinuerligt.

Tips: Man behöver inte hålla sig till en ros och en klematis i en samplantering. Det går t ex bra att kombinera flera klematis till en klätterros, gärna klematis med olika blomtid.

Välja klematis och rosor som passar tillsammans handlar inte enbart om utseende. Foto: Maya23K

Köp klematis och rosor från vår webbutik!

Klematis att undvika med rosor

Undvik att kombinera montana-klematis med rosor. Den är så kraftigväxande att den kan skada en ros. Rosens grenar kan brytas av tyngden från klematisen. Väljer man en kompaktare sort av montana, så kanske det kan gå.

Samplantera klematis och rosor

Den idealiska platsen för både klematis och rosor är ett soligt läge. Tänk på att klematis föredrar att ha "huvudet i solen och fötterna i skugga". Plantera gärna perenner framför med tätt bladverk, t ex hosta, som kan skugga klematisen känsliga undre delar. Välj en skyddad plast för att undvika blåst. I söder kan båda planteras året om, utom när det är tjäle i marken. Längre norrut, i zonerna 4-8 är det bättre att vänta till våren. Då riskerar man inte att plantor som inte hunnit rota tar skada av tjälen. Jorden ska vara lucker och näringsrik, gärna lite fuktighetshållande. Blanda gärna i organiskt material som välbrunnen kompost i planteringsgropen. 

Avstånd och planteringsdjup för rosor och klematis

För att inte rotsystemen ska konkurrera om utrymmet bör de placeras med det största rekommenderade c/c-avståndet. Men kan för säkerhets skull även sätta en rotspärr emellan, men det är inte nödvändigt om de bara har utrymme att sprida sig utåt från varandra. Ska plantorna stå nära en vägg, bör det finnas ett avstånd på minst 50 cm från väggen. Dels för att de inte ska hamna i regnskugga p g a takutsprånget, men även för att rötterna ska ha plats. Plantera klätterväxter en bit ifrån och lätt vinklat mot spaljén. Är rosen ympad på en grundstam, så ska den placeras så djupt att ympstället hamnar ca 10 cm under markytan. 

En klematis planteras också ca 5-10 cm under marknivån. Det gör man för att skydda plantan mot total nedfrusning om man planterar på hösten eller tidig vår. Lägg gärna sand närmast basen på stammen, för att undvika att stammen ruttnar. Klipp ner plantan direkt efter planteringen så att bara några bladpar per gren återstår. Då etablerar den sig snabbare, samt förgrenar sig rikligare redan från basen.

Se till att välja rosor och klematis som har samma beskärningsperiod för enklare skötsel. Foto: schnuddel

Sköta rosor och klematis tillsammans

Båda är törstiga och ska vattnas kontinuerligt. En klätterros kan klara lite torka, även om den blir tristare och lättare drar till sig ohyra som bladlöss, medan en klematis inte tål att torka ut. Gödsla med benmjöl, kompost eller brunnen kogödsel tidigt på våren innan blomknoppar börjar svälla.

Beskärning beror på vilka rosor och klematis man valt. Följ de beskärningsråd som gäller för respektive grupp. Rosor kan och bör man trimma bort vissna blommor för ett friskare intryck och för att några sorter kan stimuleras till att blomma om. De rosor som har vackra nypon bör inte trimmas. Inte heller klematis som har vackra fröställningar.

De vanligaste sjukdomarna att påverka rosor är mjöldagg, rost och svartfläcksjuka. Leta gärna efter sjukdomsresistenta sorter eller E-plantor. Att vattna kontinuerligt ger mindre stressade rosor och hjälper till att hålla dem friska. Skulle de drabbas, plockar man av alla blad med skador och slänger bladen (inte på komposten). Bladlös och stritar drabbar rosor och kan bekämpas med såpavatten. Klematis drabbas främst av vissnesjuka. Klipp bort den drabbade grenen helt om det bara är en, annars klipp ner hela klematisen ner till 15 cm höjd. Vänta inte! Så småningom växer nya skott ut.

FOTO: Colourbox, Istockphoto

Köp klematis och rosor från vår webbutik!

Mer om rosor och klematis:

21 lyckade kombinationer av rosor och klematis 

Klematis för alla – stor guide inför klematisvalet

Galleri med 40 bågar, spaljéer och pergolagångar

Smycken i rabatten – 21 torn, obelisker och spaljéer