Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Pedro Salaverria

Murgröna i trädgården som marktäckare och klätterväxt

Murgröna är en tacksam och lättskött klätterväxt, som även går att använda som marktäckare. Att den är härligt grön hela vintern gör den mycket användbar både i trädgården och som krukväxt inomhus.

Murgröna tillhör Hedera-släktet. De är mycket effektiva marktäckare och klätterväxter med sina långa rankor. Klättrar gör de med hjälp av häftrötter. Ingen uppbindning eller klätterstöd behövs, men man kan bygga spaljéer om ingen vägg finns att klättra mot. En fördel med murgröna är att den är städsegrön (vintergrön och behåller sina blad året om).

Bladformen kan variera på olika murgrönor. Den förändras även när murgrönan blir äldre. Foto: Lumir Jurka "Lumis"

När plantan blir äldre kommer den att få både blommor och svarta dekorativa frukter. Blomning infaller på hösten. Under vintern börjar frukter bildas, men dessa mognar först framåt våren. I mellersta Sverige fryser ofta blomningen bort. Bladen kan ha olika form beroende av vilken sort det är – handflikiga, hjärtformade och ibland lika fågelfötter. Värt att notera är att murgröna har dimorfa blad, vilket innebär att bladens form förändras när plantan blir äldre. Bladfärg kan variera på namnsorter från mörkgrönt till gulbladiga sorter, och det finns även vitbrokiga murgrönor.

Murgröna och härdighet

Härdigheten och växtkraften varierar mellan arter och namnsorter. Generellt klarar sig vanlig murgröna (Hedera helix) till zon 3, men det finns några sorter som klarar zon 4 t ex 'Woerneri' och 'Huldra'. Storbladiga arter (Hedera hibernica och H. colchica) och namnsorter är något känsligare och klarar sig upp till zon 1 eller 2.

I norr där murgröna inte är härdig kan man odla dem ute i krukor under sommarhalvåret och eventuellt övervintra dem i ljusa uterum om möjlighet finns. Då de rotar sig väldigt snabbt går det även att ta sticklingar på hösten, som lättare går att övervintra inomhus. Dessa kan skolas ut relativt tidigt på våren.

Murgröna kan användas både som marktäckare och klätterväxt. Klä in fula murar, plank eller betongfundament.

Användning av murgröna

Murgrönor bildar täta mattor och används oftast som effektiva marktäckare. De långa unga rankorna utvecklar snabbt rötter som får fäste i marken. Man begränsar deras framfart genom att kapa rankorna vid kanten med en vass spade någon gång under säsongen. Unga rankor är lätta att dra upp, men äldre och väletablerade murgrönor bildar tjocka rotsystem som är jobbiga att gräva upp. Rankor som har rötter går att kapas och planteras som nya plantor.

När murgrönan blir äldre får den både blommor och dekorativa bär. Pollinerare älskar blommorna som kommer sent på hösten. Foto: Lumir Jurka "Lumis"

När unga rankor når en buske eller träd börjar de klättra uppför och kan på några år kväva plantan. Se till att dra bort rankorna i tid. Denna egenskap kan dock utnyttjas för att klä in döda stubbar och kala träd. En murgröna täcker vackert in ett plank, en garagevägg eller mur. Fula betongfundament får en tät vintergrön klädsel med några murgrönor.

Till vänster murgröna som formats mot en vägg (troligtvis med stålställning och klippning). Dölj fula döende träd, men akta så att inte murgröna kväver friska levande träd! Foto: Lumir Jurka "Lumis"

I krukor och samplanteringar väljer man en svagväxande mindre sort. Murgröna väver ihop samplanteringar och hänger över kanten på krukor och amplar. Med murgröna i trädgården har man alltid material till blomsterarrangemang, bordsdukningar, buketter och kransar året om. Ytterligare ett användningsområde är att göra gröna levande figurer – forma ett hönsnät eller ståltråd och låt murgröna fylla formen. Allt utanför formen trimmas bort med sekatör. Som rumsväxt inomhus är murgröna omåttligt populär och fungerar som luftrenare.

Klä in en fasad med murgröna

Häftrötterna kan både skydda och skada en fasad. Växtligheten i sig skyddar från väder och isolerar en byggnad. När en ung ranka väl har fått fäste i en liten ojämnhet slutar häftroten att växa. Det är om det finns sprickor i fasaden eller i träpanelen som rankor kan leta sig in och utvidga dessa. Det är då skador uppstår. Se till att rankor inte växer in under tak och hängrännor genom att beskära direkt, akta även fönsterramar. Om man måste måla om skrapar man först bort intorkade häftrötter skrapas bort först. Detta är arbetskrävande. Men samtidigt behöver man inte måla om så ofta som när panelen utsätts för väder och vind.

Murgröna kan täcka in en fasadvägg effektivt, men iaktta viss försiktighet och håll efter rankorna. Foto: Lumir Jurka "Lumis"

Läge plantering och skötsel av murgröna

Murgröna växer både i halvskuggiga och skuggiga lägen, där de trivs i mullrik, fuktighetshållande jord. Ju mörkare blad sorten har, desto mer skugga tål den. De kan klara de flesta jordar och även magrare jordar, en väl etablerad murgröna klarar något torrare läge, men utvecklas bäst om man ger dem ultimata förutsättningar. Blir vårvintern torr kan man vattna för att slippa gles och bränt bladverk. Murgröna är näst intill skötselfri, men kan behöva beskäras och hållas efter om man inte vill att den ska spridas hejdlöst. Det går bra att beskära när som helst på året.

Det finns flera olika arter och sorter av murgröna i handeln. De skiljer sig åt i växtkraft, härdighet, bladform och färg. Välj växtkraftiga för att täcka in stora ytor, och småbladiga till krukor och för att göra former. Foto: ranasu

Odlingsvärda arter och sorter av murgröna:

Hedera algeriensis, algerisk murgröna 'Gloire de Marengo' – får stora hjärtformade blad som är silverfläckiga med breda och oregelbundna vitgula kanter. Höjd ca 2,5 m (blir högre i varmare klimat). Zon 3.

Hedera (Buskformiga Gruppen) – är buskformiga namnsorter som är förökade kloner från adulta delar av H. colchica, H. helix och H. hibernica. Dessa håller en fin buskform och skickar inte ut långa rankor och får inte heller häftrötter. Ibland hittar man dessa under namnet Hedera helix var. arborescens.

Hedera colchica, kaukasisk murgröna 'Dentata' – har bredare hjärtformade och enormt stora blad (upp till 25 cm långa). Sorten 'Dentata Variegata' får också stora blad, som är grågröna med lysande gräddgula. Zon 1.

Hedera hibernicastorbladig murgröna – en kraftigväxande art som snabbt breder ut sig och täcker in (höjd 3-5 m). Lämplig till häckar, som klätterväxt och marktäckare. Som häckväxt beskär man den lämpligen två gånger om året, för att hålla formen och fräschören. Bladen är friskt gröna, femflikiga och stora (8 cm stora). Zon 2.

Det finns flera vackra vitvariegerade namnsorter av murgröna. De tål soligare lägen bättre än de mörkbladiga. Här är Hedera helix 'Anna Marie'. Foto: Tetiana Kosobukina

Hedera helix, murgröna – är den art som har mest variation och namnsorter. Generellt brukar de vara härdiga till zon 3, någon namnsort till zon 4, men vissa namnsorter är drivna för inomhusbruk och behöver skolas ut först. Den rena arten blir som marktäckare 30-40 cm hög. Som klätterväxt kan den bli ca 10 m. Bladen är mörkgröna och glänsande, små och 3- till 7-fingrade. Nedan några namnsorter:

'Anna Marie' – får ett tätt bladverk, men brukar inte bli högre än 120 cm. Har vackert grågröna medelstora blad med gräddvita kanter. Bladen är grunt femflikiga.  Säljs oftast som krukväxt.

'Atropurpurea' – har mest 3-flikiga mörkgröna blad med ljus ådring. Bladverket kan mörkna och skifta i purpur på vintern.

'Aureovariegata' – får gula oregelbundna kanter på gröngråa femflikiga små blad. Hittas oftast som inomhusplanta i blomsterbutiker, bra som krukväxt.

'Baltica' baltisk murgröna – små mörkgröna 3- till 5-flikiga blad med tydlig ådring. Höjd 4-8 m. Zon 3.

'Erecta' – är en annorlunda murgröna med upprätt växtsätt. Grenarna står rakt upp på egen hand och den varken klättrar eller blommar. Den har små glansiga och hjärtformade blad. Används som liten buske (50 cm hög). Zon 2.

'Glacier' – har relativt små blad, oregelbundna till formen. Bladen har stora grå fläckar och vita kanter, så att de upplevs frostiga. Grenarna är ofta röda. Svagväxande. Bra som krukväxt.

'Goldheart' – bladen är medelstora, 3- till 7-flikiga blad med stora gula teckningar i mitten och breda mörkgröna kanter. Kan bli 1,5-3 m hög som klätterväxt. Zon 2.

'Grafik'  – finns som E-planta. Får små (ca 4 cm breda blad) femflikiga mörkgröna blad med tydlig ljus ådring. Mycket bra martäckare som bildar täta mattor 20-30 cm höga. Klättrar om den får möjlighet. Zon 4.

'Huldra' – finns i E-plantsortimentet. Härdig tät marktäckare som även kan användas som klätterväxt. Bladen är typiska murgröneblad 7-9 cm breda, helgröna och grunt femfingrade. Zon 4.

'Hymn' – tät som marktäckare, men även en bra klätterväxt. Bladen är medelstora (ca 6 cm breda), friskt gröna. Finns som E-planta. Zon 4.

'Ivalace' – har små femflikiga friskt gröna och glansiga blad med aningen vågade kanter. Blir upp till 90 cm hög. Passar som krukväxt.

'Sagittifolia' – får dekorativa medelstora gröna blad som är femflikiga med mycket långa och djupa flikar. Sälj oftast som krukväxt.

'Shamrock' – har femflikiga mörkgröna små blad där mittersta fliken är större och längre än de på sidorna. Ofta är bladen så djupt flikade att sidorna hamnar ovanpå varandra och upplevs som dubbla. Blir tät men inte så hög (ca 100 cm). Hittas oftast i blomsterbutiker, passar som krukväxt.

'Woerneri' (alt. 'Woerner') –  en av de härdigaste murgrönorna. Kraftigväxande, ju mildare klimat desto kraftigare planta. Får mörkgröna femflikiga blad med tydlig vit nervatur. Zon 4.

FOTO: Colourbox, IStockphoto