Kan man så barrväxter?

Jag skulle vilja så idegran och lärk, går det?

Svar: Ja. Köp frö från exempelvis Impecta eller plocka mogna kottar och ta frö från lärk och frukt från idegran (tänk på att fröet är giftigt). Många barrväxters frö behöver köldbehandlas (stratifieras) för att gro.