Så skrämmer du bort getingarna

Oavsett vad man känner för getingar, så är det inte många som vill att de bygger bon i takutsprånget, i uterummet eller friggeboden. Då finns det några riktigt bra trick att skrämma dem och få dem att göra det någon annanstans.

Obehagligt med getingbon nära oss

Olika getingar bygger olika bon. Ibland bygger getingar bon i marken, och andra gånger bygger de karakteristiska små eller stora kuporna i taket i uterummet, friggeboden eller växthuset. För det mesta ser man inte bona, då de bygger dem i ihåliga träd i skogen eller tomma fågelholkar. Men ibland har man oturen att få ett helt bålgetingbo i ett takutsprång eller på vinden.

Så kan man skrämma getingar med en attrapp

Getingar har ett starkt revirbeteende och försvarar sitt bo. En geting som ser ett annat bo håller sig borta, då den vet att den riskerar att bli attackerad och t o m dödad av de rivaliserande getingarna. Därför kan man göra falska getingbon av bruna papperspåsar och hänga upp i takutsprång med några meters mellanrum, för att lura getingar till att tro att här redan bor andra getingar. Bästa tidpunkten är tidigt på våren när de börjar leta plats för att bygga. 

Tips: Häng även upp en attrapp när ni fikar och äter. Så är det stor chans att de håller sig borta.

Gamla getingbon – ingen fara

Bon överges efter säsongen och de bygger nya varje år. Hittar du ett gammalt är det inget att oroa sig över. Ett litet bo från en ensam geting är det bara att sopa ner när getingen flyger iväg. Stora bon från bålgetingar bör man dock ta hjälp av Anticimex för att ta bort.

Mer om getingar och bekämpning:

10 sätt att bekämpa getingar och getingbon

Recept på getingmedel

Bygga en getingfälla på under en minut!