Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Colourbox

Hur får man en mer klimatsmart trädgård?

Oroliga läsare hör av sig och frågar hur de kan göra sin trädgård mer klimatvänlig och hur de kan bidra med mer klimatvänlig odling. Vår trädgårdsexpert Anders Stålhand ger flera bra förslag.

Konsumera mindre och smartare för klimatet

Om man ser till själva anledningen till klimatproblemen, som är utsläpp av växthusgaser, så kan man minimera utsläppen genom att tänka på hur man konsumerar. Varor som man konsumerar genererar utsläpp av växthusgaser både vid produktion och vid transport. Livscykelanalyser är inte jättelätta att hitta, men här nedan finns några tankar kring det.

Över huvud taget går det att tänka second hand när man ska köpa något till trädgården, vilket är mer miljösmart än nyproduktion. Det är också bättre att använda något hela dess livslängd, gärna laga det om det går sönder, och till slut materialåtervinna.

Transporter och nyproduktion av metaller och plaster påfrestar alltid på klimatet. Handla på blocket och återvinn mathinkar från restauranger, spara grenar från beskärning istället för att köpa bambupinnar, så i mjölkförpackningar, gör egna såetiketter.Transporter och nyproduktion av metaller och plaster påfrestar alltid på klimatet. Handla på blocket och återvinn mathinkar från restauranger, spara grenar från beskärning istället för att köpa bambupinnar, så i mjölkförpackningar, gör egna såetiketter.Transporter och nyproduktion av metaller och plaster påfrestar alltid på klimatet. Handla på blocket och återvinn mathinkar från restauranger, spara grenar från beskärning istället för att köpa bambupinnar, så i mjölkförpackningar, gör egna såetiketter.
Transporter och nyproduktion av metaller och plaster påfrestar alltid på klimatet. Handla på blocket och återvinn mathinkar från restauranger, spara grenar från beskärning istället för att köpa bambupinnar, så i mjölkförpackningar, gör egna såetiketter. Foto: Aleksandr Volkov

Natursten är klimatsmartare än betong

Stenindustrin och ett företag inom betongtillverkning har, tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, gjort en jämförelse kring klimatpåverkan mellan svenska betongvaror kontra svensk natursten och importerad kinesisk sten (2014). Jämförelsen visar att svensk natursten har lägst klimatpåverkan. Eftersom natursten har längre livslängd än betong blir det i vissa fall så att betongvaror har större klimatpåverkan än importerad sten, om man tar hänsyn till att man måste byta ut betongstenen för att behålla funktionen under den tid som natursten fortfarande håller. Min gissning är därutöver att det mest koldioxidsnåla att använda som slitlager är stenmjöl eller grus, särskilt om man tar det från ett närbeläget stenbrott. Det är dock inget jag har hittat belägg för i siffror.

Välj lokalproducerad natursten framför betong om du vill vara klimatsmart. Du kan även återanvända betongplattor till gångar, kanter mm.Välj lokalproducerad natursten framför betong om du vill vara klimatsmart. Du kan även återanvända betongplattor till gångar, kanter mm.Välj lokalproducerad natursten framför betong om du vill vara klimatsmart. Du kan även återanvända betongplattor till gångar, kanter mm.
Välj lokalproducerad natursten framför betong om du vill vara klimatsmart. Du kan även återanvända betongplattor till gångar, kanter mm. Montage: Colourbox

Klimatvänligare använda trä istället för sten?

I några fall kanske man kan använda trä istället för sten, och använder man lokalt trä är energiåtgången också mycket liten. Det finns dock andra hänsynstaganden att göra kring ytbehandlingen av trä, som kan vara mer eller mindre miljöbelastande beroende på hur träet skyddas mot röta.

Sikta på eldrivna eller manuella maskiner

Ur klimatsynpunkt borde man göra allt manuellt, men det finns ingen anledning att fördärva rygg eller leder, när det finns verktyg och maskiner som underlättar skötseln. De flesta trädgårdsmaskiner finns idag att få tag på med eldrift, och det är att föredra framför att köra maskiner på bensin. Många av våra trädgårdsmaskiner står oanvända största delen av säsongen, så att gå ihop några grannar när man ska skaffa någon maskin är också ett bra sätt att minska klimatpåverkan.

Föröka egna plantor från fröer och sticklingar och byt med vänner.Föröka egna plantor från fröer och sticklingar och byt med vänner.Föröka egna plantor från fröer och sticklingar och byt med vänner.
Föröka egna plantor från fröer och sticklingar och byt med vänner. Montage: Colourbox

Växtinköp och klimatpåverkan

När det gäller växter är det inte helt lätt att ge råd men många fleråriga växter transporteras långa sträckor, så lokalproducerade växter har lägre påverkan. Barrotade växter (utan jordklump) väger betydligt mindre än de som levereras i kruka, vilket gör att klimatpåverkan från transportdelen är lägre för de förstnämnda. Barrotade växter kräver inte heller någon torv vid produktionen. Torv binder annars kol över mycket lång tid och betraktas som fossilt bränsle när det handlar om energiframställning. Samma kol frigörs när det används till jordsubstrat eftersom jorden bryts ner med tiden. Ett säkert sätt att minimera klimatpåverkan är att föröka sina växter själv genom frö, sticklingar och genom att dela växter med trädgårdsvänner.

Gör egen jord och näring och minska transporterna

Man kan också minimera transporter genom att tillverka jord till trädgårdens krukor själv. Förutsatt att man har en genomsläpplig jord – blir det för kompakt kan man lätta upp den genom att blanda i kompost från löv. Gödsel kan man fortfarande vara tvungen att köpa, även om man kommer en bit på väg genom att blanda in näringsrikt, färskt gräsklipp eller vattna med nässelvatten. Att satsa på en flismaskin i grannskapet, kan vara en god idé, för att slippa forsla bort grenar när man beskär träd, buskar och häckar. Det blir fin kompost och kan även användas som täckmaterial och gångar i kökslandet.

Kompostera, täckodla och gör egna näringslösningar. Tänk all frakt man slipper när man blandar egen jord. Vilken klimatkompensation!Kompostera, täckodla och gör egna näringslösningar. Tänk all frakt man slipper när man blandar egen jord. Vilken klimatkompensation!Kompostera, täckodla och gör egna näringslösningar. Tänk all frakt man slipper när man blandar egen jord. Vilken klimatkompensation!
Kompostera, täckodla och gör egna näringslösningar. Tänk all frakt man slipper när man blandar egen jord. Vilken klimatkompensation! Foto: Colourbox

Gynna den biologiska mångfalden

Något som trädgården verkligen kan bidra med är att gynna den biologiska mångfalden, vilken minskar som en följd av klimatförändringar. I trädgårdar finns det generellt sett blomning över en betydligt större del av året än i dagens jordbrukslandskap. Man kan också se till att det finns gott om död ved i form av rishögar, stubbar och stammar. Mångfalden gynnas också mycket av att det finns små, fiskfria vatten, så en liten damm (gärna naturdamm) med några vattenväxter ger också ett bidrag.

Det är klimatsmart att odla egna grönsaker istället för att köpa odlad mat från andra sidan jordklotet.Det är klimatsmart att odla egna grönsaker istället för att köpa odlad mat från andra sidan jordklotet.Det är klimatsmart att odla egna grönsaker istället för att köpa odlad mat från andra sidan jordklotet.
Det är klimatsmart att odla egna grönsaker istället för att köpa odlad mat från andra sidan jordklotet. Foto: Colourbox

Checklista för klimatvänligare odling och trädgård:

Välj natursten istället för betong.

Återanvänd betongplattor.

Köp begagnade material och redskap.

Laga det som är trasigt istället för att köpa nytt.

Satsa på bra kvalitet som håller länge.

Använd eldrivna trädgårdsmaskiner eller manuella verktyg.

Gå ihop med grannarna om maskiner som inte används så mycket.

Köp lokalproducerat: växter, sten, trä och grus.

Flisa allt du beskär till kompost och täckmaterial.

Köp barrotade växter så långt det går.

Föröka växter på egen hand genom delning, sticklingar och frösådd.

Tillverka egna såkrukor och brätten av återvunnet material.

Byt egna plantor och fröer med andra odlare. Eller ge bort.

Odla växter som gynnar biologisk mångfald.

Spara ris och stubbar för biologiska mångfald.

Anlägg en liten damm (gärna naturdamm).

Använd naturgödsel (helst ekologisk) från kor, hästar och höns, istället för mineralgödsel (NPK), som både tär på naturresurser och kräver mycket energi att tillverka och transportera.

Kompostera och täckodla. Låt så mycket som möjligt av trädgårdens avfall gå tillbaka till trädgården i form av ny jord.

Gräv ner biokol i odlingslådor och rabatter, så är du med och binder koldioxid i marken. Dessutom håller kolen kvar både vatten och näringsämnen och förbättrar även jordstrukturen.

Undvik att elda trädgårdsavfall. Flisa och kompostera istället, eller lämna på en återvinningscentral som gör biokol eller kompostjord.

Odla egna ekologiska grönsaker istället för att köpa besprutade och långväga transporterade.

Ur Experterna, ALLT OM TRÄDGÅRD nr. 1/2019