Gårdsplanen är inredd med formklippta buskar av idegran, liguster och buxbom. Klotet på stam är egentligen en klätterställning som har blivit helt grön av murgröna. Elefantmiskantusen är förstås inte planterad i enbart grus, men med jordytan helt dold får man det effektfulla intrycket.
1 av 6: Gårdsplanen är inredd med formklippta buskar av idegran, liguster och buxbom. Klotet på stam är egentligen en klätterställning som har blivit helt grön av murgröna. Elefantmiskantusen är förstås inte planterad i enbart grus, men med jordytan helt dold får man det effektfulla intrycket. Foto: Anna Örnberg
Den gamla uppstammade hasseln bildar tak över en sittgrupp i skugga.
2 av 6: Den gamla uppstammade hasseln bildar tak över en sittgrupp i skugga. Foto: Anna Örnberg
De stora glaskloten som utgör blickfång under gårdsplanens björk, är gamla flytbojar utan nät.
3 av 6: De stora glaskloten som utgör blickfång under gårdsplanens björk, är gamla flytbojar utan nät. Foto: Anna Örnberg
Pergolagången lämnar inte någon oberörd. Gången av öländsk kalksten leder genom en tunnel översållad med blommor från blåviolett blåregn och klargult gullregn som sedan går över i vitt blåregn. Marken täcks av en kompakt matta av funkia, sockblomma och hasselört.
4 av 6: Pergolagången lämnar inte någon oberörd. Gången av öländsk kalksten leder genom en tunnel översållad med blommor från blåviolett blåregn och klargult gullregn som sedan går över i vitt blåregn. Marken täcks av en kompakt matta av funkia, sockblomma och hasselört. Foto: Anna Örnberg
Lila bollar av Allium svävar över strutbräken och blåfunkia 'Halcyon'.
5 av 6: Lila bollar av Allium svävar över strutbräken och blåfunkia 'Halcyon'. Foto: Anna Örnberg
Med växthuset nersänkt 80 centimeter under markytan förbättras klimatet. Marken isolerar - det blir varmare på vintern och svalare på sommaren.
6 av 6: Med växthuset nersänkt 80 centimeter under markytan förbättras klimatet. Marken isolerar - det blir varmare på vintern och svalare på sommaren. Foto: Anna Örnberg

Annettes storslagna trädgård – så skapar hon myskänsla på 5 000 kvadrat

Svårflirtade växter göre sig icke besvär i Annettes trädgård. Med 5 000 kvadratmeter att ta hand om behövs stora gester och växter som klarar sig på egen hand.
Anna Örnberg

Hjärupslund, där Annette Ljunggren Persson bor, är en riktigt gammal gård, med ett mer ”nybyggt” boningshus från slutet av 1800-talet. Det som en gång var gårdens odlingsmark är i dag bebyggt och en del av det lilla skånska samhället Hjärup utanför Lund. Kvar finns boningshuset med uthus och en rejält tilltagen tomt. 

Trots att villakvarter och hyreshus numera omringar hela Hjärupslund märker man inte mycket av dem inne på gårdsplanen och i trädgården. Dels för att platsen är helt omgärdad av höga häckar och har många större skyddande träd, dels på grund av de generösa ytorna. Den grusade gårdsplanen utanför huset är enorm, köksträdgården stor, rabatterna många meter djupa och pergolagången storslagen. 

- Inte tycker jag att det är särskilt märkvärdigt eller storslaget, protesterar Annette. Det låter för ”tjusigt” - fast stort är det ju. Själv har jag därför ofta upplevt det som rätt svårt att få trädgården att kännas ombonad och mysig. Men jag har gjort så gott jag har kunnat, lite i taget. 

Det funkar inte med svårflirtade växter som kräver en massa extra fjäsk och pyssel för att klara sig.
Pergolagången lämnar inte någon oberörd. Gången av öländsk kalksten leder genom en tunnel översållad med blommor från blåviolett blåregn och klargult gullregn som sedan går över i vitt blåregn. Marken täcks av en kompakt matta av funkia, sockblomma och hasselört. Foto: Anna Örnberg
Under ett tak av vitt blåregn breder skuggträdgården ut sig. Här är svalt och skönt. Marken är täckt av skuggröna och sockblomma, med inslag av strutbräken. Foto: Anna Örnberg
Annette tillsammans med hunden Happy. Foto: Anna Örnberg

Det är tyst och lugnt, med en rofylld känsla som annars mest infinner sig långt ut på landet. Annette och maken Gert har huserat här i en bra bit över trettio år, och det är inte bara trädgården som har förvandlats under tiden, utan även dess innehavare. 

- Från början var jag inte överdrivet intresserad, medger Annette. Vid vårt tidigare hus lejde vi bort trädgårdsplanering och anläggning. Fokuset var att det skulle vara lättskött. Men när vi kom hit fanns det redan en ”trädgård” - även om den var ganska bedrövlig och bestod av en tråkig gräsmatta och förvuxna gamla buskar. 

Det började med att Annette grävde bort en del av gräsmattan för att anlägga en rabatt. I takt med att rabatterna blev fler och större växte hennes intresse. Med stövlarna stadigt nerkörda i jorden fann hon det lättare att göra planer och se möjligheter att vidareutveckla sin trädgård lite i taget. 

- Jag gick tidigt med i Svenska Trädgårdsamatörerna (STA). De flesta där samlar på olika växter. Det gör inte jag, men det är väldigt viktigt för mig vilka växter som kommer in här, och genom STA får man enormt mycket av just växtkunskap. 

Lila bollar av Allium svävar över strutbräken och blåfunkia 'Halcyon'. Foto: Anna Örnberg
Den cirkelrunda gräsmatte-ön, bebodd av en höna och två kycklingar i megaformat, är ett slående blickfång på gårdsplanen. Fåglarna är klippta av idegran. Foto: Anna Örnberg
Perennrabatterna är många meter djupa, tätt planterade för att vara så lättskötta som möjligt. Annette blandar in både träd och buskar i rabatterna, för att fylla ut och ge skugga åt växterna. Foto: Anna Örnberg
De stora glaskloten som utgör blickfång under gårdsplanens björk, är gamla flytbojar utan nät. Foto: Anna Örnberg

Annette är inte typen som åker till trädgårdsbutiken och spontanshoppar. Inför plantering av nytillskott läser hon noga på innan hon slutligen bestämmer sig. Det räcker inte med att en växt är snygg, eller kanske skulle kunna trivas med växtförhållandena, för att den ska få komma in i hennes rabatter. Den behöver dessutom vara en robust överlevare. 

- Det funkar inte med svårflirtade växter som kräver en massa extra fjäsk och pyssel för att klara sig. Trädgårdens storlek gör den nog så arbetskrävande, så jag försöker göra smarta växtval. Helst ska växterna klara sig hyggligt bra på egen hand, förklarar Annette. 

Även om det är viktigt för Annette att det blir ”rätt” växter behöver de inte vara speciellt sällsynta. Inte heller är det nödvändigt att ha många olika sorter - tvärtom faktiskt. Med de stora ytor som finns satsar hon hellre på att plantera många av samma växt och att repetera samma kombinationer runtom i trädgården för att skapa masseffekt. 

- Jag måste måla med stora, breda penseldrag för att det ska se något ut. En planta av var sort skulle inte synas alls och bara bli oroligt för ögat. 

Blommorna är inte heller det viktigaste för Annette, utan främst leker hon med bladverken och kombinerar olika färger, former och strukturer på dem. 

De stora klasarna av blåregn ger en slående effekt. Foto: Anna Örnberg
Australisk pelargon är en av Annettes udda favoriter. Den blir yvig med små blommor på långa, hängande stjälkar. Foto: Anna Örnberg
Kryddträdgården är formellt uppbyggd med fyra häckomgärdade odlingskvarter. I förgrunden består häcken av nyplanterad idegran, och längre bort syns buxbom. I bakgrunden står det vitkalkade "tomathuset". Foto: Anna Örnberg
Det rostiga avställningsbordet är fyllt med krukor. En limegrön alunrot sticker ut mot den mörkgröna fonden, som utgörs av en hög, skarpskuren häck av buxbom. Foto: Anna Örnberg

Med stora ytor får man lägga mer tanke på själva utformningen. Att bara fylla rabatterna med perenner förslår inte långt. Det krävs träd, buskar och häckar som ger ytorna struktur, samt spaljéer och pergolagångar. 

Med både väggar och tak som fyller upp trädgårdsrummet får man snabbt effekt - den slående pergolagången längs husets södra gavel är ett praktexempel. Inspirationen hämtade Annette från den kända trädgården vid Barnsley House i England. Gerts svetskunskaper kom till användning när paret sedan byggde en lång tunnel, likt ett skelett av metall, över gången av öländsk kalksten. På båda sidor står gullregn på rad över lila Allium-bollar, precis som vid Barnsley House. Grenverken lägger sig över pergolagångens tak, så att de stora blomklasarna hänger ner från taket. Blåviolett blåregn har smugit sig in i samma gång - gullregnet kommer att få konkurrens framöver. I den andra, bakre delen av pergolagången växer enbart vitt blåregn. 

- Egentligen gillar jag inte gult, men jag tycker att just kombinationen av intensivt gult med lila Allium och blåfunkians blågröna blad är så läcker, säger Annette. Och det är bara en kort period på försommaren - resten av året finns inget gult här. 

Den stora öppna gårdsplanen framför huset är inramad av grönska. Annette har formklippt buskar och skapat en grön ö med en hönsfamilj av idegran. I ovankanten syns tulpanträdets ljusa bladverk, och i rabatten till höger växer mörkbladig alunrot och akleja. Foto: Anna Örnberg
Med växthuset nersänkt 80 centimeter under markytan förbättras klimatet. Marken isolerar - det blir varmare på vintern och svalare på sommaren. Foto: Anna Örnberg
Den gamla uppstammade hasseln bildar tak över en sittgrupp i skugga. I bakgrunden syns en portal i murgrönan. Foto: Anna Örnberg
Den vackra pergolagången med gullregn och Allium är inspirerad av en likadan kombo i den engelska trädgården Barnsley House. Foto: Anna Örnberg

Här finns mycket annat förstås. Gårdsplanen framför huset är ännu ett exempel på hur Annette arbetar med yviga gester för att fylla de många kvadratmetrarna. Gårdsplanen är praktisk, men för att den vidsträckta ytan också ska kunna kallas vacker är planteringar anlagda längs ytterkanterna - främst formklippta buskar av liguster och buxbom i grupper, men också elefantmiskantus, till synes planterad direkt i gruset. En cirkelrund gräsmatta bildar en grön ö i havet av grus - ett effektfullt grepp. Ön är bebodd av en höna och hennes två kycklingar i gigantformat, skulpturalt formklippta av idegran. 

Helst håller Annette till på ytan bakom uthuset. Här har hon sina växthus och den formellt anlagda trädgården, med häckomgärdade kvarter. Det som en gång främst var en nyttoträdgård med kryddodlingar håller på att byta skepnad till en mer blommande plats med perenner. Det större växthuset är nersänkt i marken för att få ett bättre året runt-klimat. Genom att hänga bubbelplast likt gardiner under de glasade taken håller Annette växthuset frostfritt, så att det fungerar som vinterförvaring för känsliga växter. Hon använder det även till frösådder och till att driva plantor från sticklingar - både för att det är roligt och för att egen plantförökning är en nödvändighet för att kunna fortsätta fylla på i rabatterna. 

En "krukträdgård", med växter i allehanda baljor och kärl, är ett snabbt sätt att skapa fina planteringar som tar plats och fyller ut. Dessutom kan krukorna enkelt förnyas och förändras. Den vackra regnbågslupinen 'Salmon Star' sticker ut. Foto: Anna Örnberg
Krukorna samlas mot norrväggen. Enkla bänkar och bord är snabbt byggda av brädor ovanpå stadiga stöd av metallkorgar, krukor eller andra fynd. Foto: Anna Örnberg
Pergolagången slutar i en vägg med murgröna, ur vilken ett lejonhuvud sprutar vatten ner i ett halvcirkelformat kärl. Foto: Anna Örnberg

Och fortsätter fylla på gör hon! En gång måttlig road av trädgårdsarbete, är Annette numera en fullfjädrad entusiast, som helst tillbringar dygnets alla ljusa timmar utomhus. Och det är inte svårt för henne att hitta ursäkter för att få hållas - tvärtom. Här finns arbete hela tiden, och med tanke på hur prydligt välskött tomten är märker man att det är sällan Annette vilar. 

- Ibland önskar jag att jag inte vore fullt så ordningsam av mig. Det går så mycket tid till grovjobb, och jag skulle vilja ha mer tid för att småpyssla, pynta och dona. Men man är som man är, konstaterar hon. 

Jo, men det är inte så illa minsann, att vara som Annette. Det har ju resulterat i en helt fantastisk trädgård.

LÄS MER: Klätterväxter för alla lägen – stora guiden som hjälper dig att välja! 

LÄS MER: Karins romantiska rosenträdgård – som tagen ur en saga 

LÄS MER: Kajsas magiska lund – så knyter hon ihop skog och trädgård 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

6 nr + sekatör från Fiskars & handskar från Tegera för endast 179 kr. Köp nu!