Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

ROT-avdrag – så funkar det för trädgården

Klippning av gräsmattan gör det. Bekämpning av mördarsniglar gör det inte! Hur fungerar egentligen ROT-avdraget för husarbete och trädgårdstjänster?

Husarbete/ROT

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.

Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.
 För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.
 
Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Vad räknas som husarbete?

Följande räknas som husarbete:

reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)

hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.

Husarbete/ROT

Vem har rätt till skattereduktion?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha

varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret

fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och

haft utgifter för husarbete.

Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen.

Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete. Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för sådant husarbete som har utförts före dödsfallet.

Skattereduktion

Hushållsarbete

Hushållsarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad

som du bor i eller använder som fritidsbostad

eller

som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till skattereduktion.

(Från listan):

ALTAN — RENGÖRING

Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.

GRÄSMATTA 

Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion

MOSSBEKÄMPNING 

Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion.

STUBBFRÄSNING 

Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.

TRÄDBESKÄRNING 

Skattereduktion medges inte för trädbeskärning.

Hushållsarbete

ROT-arbete

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

äger och som du bor i eller har som fritidsbostad

eller

äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Nedan följer exempel på vad du kan få respektive inte få skattereduktion för. Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

ALTAN – SMÅHUS

Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

ANLÄGGNINGSARBETE

Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

AVFALL 

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial.

DRÄNERING 

Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FRIGGEBOD 

Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till skattereduktion.

HALMTAK

Byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING 

Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

NYBYGGNATION - VÄXTHUS 

Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.

SKADEDJUR 

Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion.

Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion.

Skattereduktion medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar.

STAKET 

Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion

STENSÄTTNING 

Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

TRAPPA 

Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

UTBYGGNAD — FÖRRÅD

Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

VASSTAK

Rengöring av vasstak ger rätt till skattereduktion.

ROT-arbete

Så här får du skattereduktionen

Det finns egentligen fyra olika sätt att få skattereduktionen på:

Fakturamodellen

Förmån

Övergångsbestämmelse – i deklarationen 2010

Anlita en privatperson

Skattereduktion

Beräkna maximal skattereduktion för husarbete

Exakt vilken inkomst du måste ha för att kunna utnyttja maximal skattereduktion är omöjligt att säga och det beror på att det är ett antal olika faktorer, till exempel arten av inkomst, den kommunala skattesatsen och underskott av kapital, som påverkar storleken på den "nödvändiga" inkomsten.

Skattereduktionen för husarbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Du kan aldrig få skattereduktion för husarbete med större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt efter det att den slutliga skatten minskats med skattereduktion för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital. Skattereduktion för husarbete medges inte för den del av den slutliga skatten som rör allmän pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell påförd kyrkoavgift.

Skattereduktion

Källa:

Skatteverket

Alla länkar ovan går till Skatteverket, där Du hittar mer utförlig information om husarbete och ROT-avdrag!

Skatteverket