Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Odla ekologiskt – om täckodling

Ett enkelt och bra sätt att skapa en nästintill skötselfri ekologisk odling är att täckodla. Du slipper att rensa, gödsla, gräva och luckra, samt en hel del vattning. Trolleri? Nej, bara sunt förnuft!

Idén med täckodling är hämtad från naturen själv, där marken ständigt är täckt av grönska eller vissnande och förmultnande växtdelar. På så sätt finns det alltid organiskt material för maskar och mikroorganismer att bearbeta. Jorden tillförs näring och mullämnen, och skyddas samtidigt från avdunstning och torka. Naken jord utarmas på sikt på grund av vatten- och näringsbrist. I en täckodlad trädgård blir jorden, genom småkrypens arbete, även luftig och lucker så att syre lätt kan tränga ner till rötterna.

Täckodling är en växande trend

Täckodling (kallas också fransk och engelsk odling) har blivit en metod som många förespråkar. Att den blivit populär har flera förklaringar, men det som gjort att många fått upp ögonen för den just nu är att flera studier visat att läckaget av växthusgaser blir betydligt mindre om ingen odlingsjord får ligga bar. Det upplevs även som snyggt och städat att täcka jorden med ett enhetligt material.

Marktäckning ger lättskötta rabatter och lotter

Täckningen skyddar jorden mot uttorkning eftersom avdunstningen blir mindre. På köpet minskar behovet av vattning. Att spara på vatten är även det en grund inom ekologisk odling. Ytterligare en fördel med täckodling är att ogräsen får det svårare. Det är inte lätt för ett frö som hamnar ovanpå täcket att gro, och det är långt för en spirande växt att ta sig upp om fröet ligger under. Alltså minskar behovet av ogräsrensning.

Alla typer av jordar mår bra av täckning, som också fungerar som en utmärkt metod för jordförbättring. Styv lerjord kan på några säsonger med täckning bli lucker och mullrik.

Olika typer av täckmaterial

När man täckodlar tager man vad man haver. Här har André blandat halm och flis som täckning i gurklandet.

Utgå från principen ”man tager vad man haver”, man kan blanda flera olika material till täcket. Täckning med gräsklipp är kanske det vanligaste, och enligt många även det bästa, eftersom det ger toppenbra näring direkt till växterna. Att täcka med löv på hösten är också enkelt och bra. Men man kan även täcka med halm, bortrensade ogräs och växtavfall, tång, flisad bark och annat. Täcket bör vara 5 –30 centimeter tjockt beroende på var man täcker och vad man använder som täckmaterial. Ju luftigare material, desto tjockare behöver till exempel täcket vara (du behöver alltså tjockare lager av halm än av gräs). Efterhand som täcket sjunker ihop lägger man på mer material. I kökslandet täcker man mellan raderna av grödor och i rabatter runt alla plantor. Under buskar räfsar man in löv varje höst.

Täckodling i kökslandet

Om du vill börja med täckodling i ett köksland du redan odlar i är det bara att börja lägga ut täckmaterial efterhand som du skördar och jorden blir bar. På hösten när landet är tömt täcker du hela ytan och låter täcket ligga kvar hela vintern. Ända fram till dess att marken fryser kommer maskarna att ta hand om täckmaterialet och alltså luckra och förbättra jorden inför nästa säsong.

Den första våren kan jorden ändå behöva hjälp för att bli tillräckligt lucker. Använd en grävgrep som du sticker ner och vickar fram och tillbaka genom hela landet. Gräv inte! Lägg sedan tillbaka täcket. Efter några år med täckodling är jorden odlingsklar direkt och du behöver inte luckra innan sådd. Normalt behövs ingen vattning när man täckodlar men om det blir väldigt torrt kan man behöva vattna för att nedbrytningsprocessen ska kunna fortgå i täcket.

Kraftiga rotogräs ska man helst rensa bort innan man lägger på täcket. Om det sedan ändå tittar upp några, är de ofta lätta att dra upp eftersom jorden under täcket är fuktig och lucker.

Sådd och plantering i täcket

När det är dags att så och plantera makar du undan täcket så mycket att du kommer åt. Täck gärna med fiberduk efter sådd tills plantorna blivit så pass stora att du åter kan lägga på organiskt material. Sätter du färdiga plantor kan du täcka runt dem på en gång.

Sniglar trivs i täckodlingen

En av få nackdelar med täckodling är att sniglar trivs under täcket. Har man stora problem med sådana kan man ta bort täcket på hösten och istället så en gröngödslingsväxt som håller jorden täckt.

TEXT: Anna G Tufvesson och Viveka Ljungström

Läs mer om ekologisk odling här:

Ekologisk bekämpning

Odla ekologiskt: jord, kompost och gödsel

Odla ekologiskt: plantor

Hitta ekologiska fröer

Ekologisk odling - så gör man