Foto: Photographer: Markus Gann.http://www.begann.de, Ma

Hur giftigt är gullregn?

I vårt villaområde finns några gullregn. Bör träden tas ned, eftersom de ska vara giftiga? Hur giftiga är de?

Svar: Hela växten är giftig. Fröna innehåller cytisin och blommor och frön kan ge illamående och kräkningar. Mer än 10 frön kan framkalla medvetslöshet. Det som kan locka barn att äta är de ärtlika fröställningarna.

MEN det är extremt ovanligt med allvarliga förgiftningsfall enligt Giftinformationscentralen. Fröställningarna är inte goda och brukar dessutom hänga högt upp för barnen att nå. Jag skulle råda er att njuta av de vackra träden, och hålla uppsikt över barnen. Det är bara en kort period i livet som de stoppar saker i munnen. Barn lär sig snabbt av er vad som är giftigt.