Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Viktor Gmyria [Viktorus]

Odla ekologiskt – ekologisk bekämpning av ohyra och sjukdomar

Ogräs, växtsjukdomar och ohyra drabbar odlingar oavsett om man odlar ekologiskt eller konventionellt. Skillnaden är att man inom konventionell odling använder kemikalier som bekämpningsmedel. Som tur är går det odla helt giftfritt, och bra mycket billigare.

För att slippa sjukdomar och ohyra i odlingarna är det bra att från börja välja starka och friska plantor som har bättre motståndskraft än en svag och ranglig. För att sedan hålla växterna friska tänk på att:

Sätta rätt växt på rätt plats. Ju bättre plantan trivs, desto ­friskare blir den. Odlingsråd får du oftast från inköpsstället. Är du osäker kan du fråga och få svar i vårt forum.

Satsa på friska, motståndskraftiga sorter. Både bland perenner och grönsaker finns det sorter som är friskare än andra. För buskar och träd finns numera E-plantor att köpa som fyller dessa krav.

Använd kvalitetsjord för plantering som har god konsistens, genomsläpplighet och är långtidsgödslad på rätt sätt. För mycket kväve kan göra att plantorna ränner iväg och blir försvagade.

Ge kontinuerlig skötsel, som jämn vattning och näring i rätt mängd. För lite eller för mycket vatten stressar plantorna och gör dem mer mottagliga för skador. Hellre en liten mängd näring vid varje vattningstillfälle än mycket vid få. Tänk om du själv bara fick mat en gång i veckan.

• Kontrollera växterna dagligen. Ju tidigare man upptäcker angrepp, desto lättare är det att ingripa i tid.

Ekologisk ogräsbekämpning

• Rensa för hand. Skaffa bra verktyg som är sköna att jobba med, och rensa när jorden är fuktig så går arbetet lättare. Börja så tidigt du kan under våren. Rensa även under höst och vinter, så länge inte jorden är frusen.

Täckodla. Det håller mycket av ogräset borta, både i köksland och i rabatter.

• Undvik bar jord. I perennrabatten håller man ogräset borta genom att sätta plantorna tätt och genom att plantera marktäckare. I köklandet kan man så grönsaker som odlas tidigare mellan raderna. Så täcker dessa den bara jorden, och de hinner skördas innan huvudgrödan (t ex pumpa, potatis, majs) tar över utrymmet.

• Konkurrera ut rotogräs med marktäckande perenner och buskar. Klipp ner bladmassan på rotogräset om möjligt, för att trötta ut det och ge den ädlare marktäckaren en fördel i konkurrensen.

• Markduk kring träd och buskar, kan också hålla ogräs borta. Du kan även täcka en större yta under längre tid, för att kväva ogräset. Vissa ogräs, som kirskål, kräver flera säsongers täckning vilket ibland är omöjligt, men de kan försvagas och bli lättare att rensa bort.

• "Dead heading". Var snabbt framme och plocka bort överblommade ogräs, d v s alla frökapslar innan de är mogna att sprängas och sprida sina frön.

Gräv ner rotspärrar. Har man inte tid att rensa stora ytor från rotogräs, kan man gräva ner plast-, plåt-, sten- eller träkanter, för att förhindra att rötterna vandrar vidare.

Odla i upphöjda bäddar, för att slippa rotogräs som redan etablerat sig på platsen.

Ekologisk bekämpning av skadedjur

• Samodling av olika växter kan både locka insekter till vissa plantor och skrämma bort dem från andra. Ringblommor i grönsakslandet lockar till sig goda insekter som lever av skadegörare. Växter med stark doft och eteriska oljor, som exempelvis renfana, tagetes, malört, pepparmynta och lavendel kan verka avskräckande. Tomatplantor mellan kål gynnar kålen och avskräcker kålfjärilar (men räkna inte med tomater).

Håll trädgården lagom skräpig så trivs fler djurarter. Fåglar och igelkottar äter skadeinsekter och trivs med buskage, löv- och rishögar.

Plocka bort bladlöss, liljebaggar och larver för hand. Mot bladlöss fungerar det ofta att spruta med en hård vattenstråle eller såpavatten. Spruta inte på alla insekter du ser – många av dem äter skadeinsekter. Var rädd om nyckelpigor och deras larver, för de äter bladlöss!

Aska och algomin skyddar mot jordloppor. Strö ut över små plantor. Håll en jämn fuktighet i jorden eftersom jordlopporna trivs med torka.

Täckning med fiberduk direkt efter sådd så inte ohyran kommer åt plantorna.

• Biologisk bekämpning. Det har börjat dyka upp flera naturliga bekämpningsmetoder på marknaden, t ex nematoder som man kan vattna ut i jorden, kvalster som äter svårbekämpade sköldlöss, feromoner som förvillar eller fångar in olika mal. Än så länge relativt dyra för privatodlaren, men kan vara ett alternativ när man är desperat.

Ekologisk bekämpning av mjöldagg

Mjöldagg dödar oftast inte plantan, men kan påverka skörden och det estetiska intrycket. Mjöldagg kan uppkomma av flera olika orsaker, för fuktigt eller för soligt, ibland att plantorna står för tätt. Ta reda på de ultimata odlingsråden för just din planta och följ dem.

Vet du med dig att du ofta får mjöldagg på en viss typ av planta kan du tänka på att köpa resistenta sorter nästa gång.

Angripna blad kan klippas bort och kastas på komposten eller slängas i soporna.

• Spruta med 1 tsk bikarbonat blandat i 1 l vatten, så höjs pH-värdet och gör det ogästvänligt för mjöldaggssvampen.

• Spruta med 1 dl standardmjölk blandat i 1 l vatten, så slutar mjöldaggen att spridas vidare.

Läs mer om ekologisk odling här:

Odla ekologiskt: jord, kompost och gödsel

Odla ekologiskt: täckodling

Odla ekologiskt: plantor

Hitta ekologiska fröer

Ekologisk odling - så gör man