Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Renässansträdgården – gamla ideal i nya trädgårdar

Begreppet renässans betecknar den pånyttfödelse av antika kunskaper och ideal som ägde rum inom konsten i Italien under 1300-talet. Ideal som fortfarande är aktuella och präglar också svenska trädgårdar än idag.

Grundtänket bakom renässansens växtanläggningar

Trädgården vid slottet Villandry i Frankrike är en typisk renässansträdgård. Mest berömd är Villandrys köksträdgård – en modern tolkning av renässansens ideal, som bygger på geometriska kvarter i en klassisk formgivning.

Begreppet renässans betecknar den pånyttfödelse av antika kunskaper och ideal som ägde rum inom konsten i Italien under 1300-talet. Samtidigt förändrades också synen på människan – från att vara en del av en kollektiv gudomlighet till att bli en unik individ med valmöjligheter.

Från denna uppfattning var steget inte långt till en förändrad rumsuppfattning. Inom konst och arkitektur blev perspektiv och symmetri mer betydelsefulla. Exakthet, ordning, harmoni och balans var nyckelbegrepp för renässansmänniskan. Ett synsätt som också kom att prägla idealen kring den rumsindelade renässansträdgården.

För den italienska renässansträdgården innebar det här att man försökte skapa en samverkan mellan trädgård och byggnad genom att använda symmetri. Trädgården indelades i rätlinjiga kvarter som var anlagda med noggrant uppmätta avstånd. Genom trädgården löpte en eller flera betonade huvudaxlar. Ofta genom någon form av plantering, exempelvis dubbla rader av träd, bevuxna pergolor eller lövgångar. På det viset kom trädgården att betraktas som en sammansättning av rum, vart och ett med olika syften, precis som rummen i en byggnad. 

Från Italien spred sig renässansen över Europa för att nå Skandinavien vid 1500-talets mitt. På vägen hade den lånat drag från de borgerliga renässansträdgårdarna i Holland och Tyskland. De utformades oftast med utgångspunkt i korsgången som delade in trädgården i fyra rätlinjiga kvarter. Typiskt för dessa trädgårdar var de små dimensionerna och deras kombinerade funktion, som prydnads- och nyttoträdgård med kvarter fyllda av krydd-örter, köksväxter, fruktträd samt prydnadsblomster och prydnadsträd. 

Svenska trädgårdar att inspireras av 

Christer Göranssons trädgård, Vitaby. www.mellanrum.se

Trädgården vid Österlens museum i Simrishamn. www.simrishamn.se/museum. 

Heliga hjärtats kloster, Borghamn, Vadstena. Tel: 0143-210 20. 

Ängavallens gård, Vellinge, Skåne. www.angavallen.se.

TEXT: Marie Hansson