Foto: Nekrasov Andrey

När klipper man aronia?

Min tre år gamla aroniahäck – tänkt som friväxande – har aldrig blivit klippt. Den är nu en meter hög. När ska jag klippa den och till vilken höjd?

Svar: Både svartaronia, Aronia melanocarpa och slånaronia, Aronia x prunifolia, kan odlas som friväxande häck. Båda är relativt svagväxande. Svartaronia blir cirka 2 meter hög och slånaronia blir cirka 1 meter hög.

Aronia underhållsbeskärs försiktigt i mars eller början av april, och då gallras gamla och mindre vitala skott ut. Skär av dem vid basen eller precis över ett från buskens centrum utåtriktat friskt sidoskott. Det här gör man för att buskarna inte ska bli risiga och dessutom för att ge plats för nya kraftiga och blomvilliga skott från basen av busken.