Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Allt om Trädgård

JAS – beskärning av träd och buskar

Hann du inte med vårbeskärningen? Ingen fara! JAS är en förkortning för beskärningsmånaderna juli, augusti och september. Då är det utmärkt – och ofta bättre – att beskära träd, buskar, häckar med mera.

Vad innebär JAS?

JAS står i beskärningssammanhang för månaderna juli, augusti och september. På kort tid har benämningen ställt många gamla begrepp och föreställningar om beskärning på ända. För bara 20–25 år sedan var det i stort sett vårvintern som gällde vid nästan all beskärning, med några få undantag. Men forskning och praktiska försök har visat att så gott som alla vedartade träd och buskar mår mycket bättre av att beskäras på sensommaren och hösten – alltså under JAS-månaderna. Då är det fortfarande full fart på tillväxten och såren efter beskärningen läker snabbt ihop. För en hel del växter är vårbeskärning direkt olämplig på grund av så kallad blödning.

Traditionell beskärning på vårvintern

En viktig anledning till att den mesta yrkesmässiga beskärningen tidigare skedde på vintern och vårvintern var att trädgårdsmästarna då hade gott om tid för beskärning. Jorden var frusen och ingenting växte så då var det helt enkelt en bra tid att ta itu med beskärningen. Men för växterna var det inte optimalt. Bästa beskärningstid är som sagt sommar och tidig höst.

Men – om man absolut vill beskära på förvåren så går det oftast bra. Fruktträd som äpple och päron tål vårbeskärning, och på våren när träden är avlövade kan det ibland vara lättare att göra en grövre gallring av trädkronan eftersom trädets grenar och struktur är mer synlig utan löv.

Växter som alltid bör JAS-beskäras

Träd och buskar:

Avenbok, björk, bok, hästkastanj, kinesträd, körsbär (m fl Prunus utom hägg), lönn, magnolia, mullbär, näsduksträd, sibiriskt korkträd, snöflockbuske, tulpanträd och valnöt.

Klätterväxter:

Fembladig akebia (Akebia quinata), kiwi och kameleontbuske, klätterhortensia, pipranka, prydnadsvin och vinranka.

Så här beskär du:

Foto: Allt om Trädgård

När du ska korta in en gren, skär den inte rakt av utan kapa just ovanför en kvist som kan bilda en naturlig fortsättning på grenen. Kapar du rakt av bildas stumpar i kronan och de förfular trädet och gör ingen nytta alls. De kan bli fäste för olika sjukdomar.

Blödning – vad är det?

Foto: Allt om Trädgård

Man ska oftast inte beskära björk eftersom det inte brukar bli snyggt. Om det ska göras är det JAS-beskärning som gäller.

Trädgårdsmästarna talar om blödning i samband med beskärning. Växterna har ju inget blod, men på våren är savflödet rikt i växternas vävnader. När man klipper bort grenar och kvistar blir det sår som hos en del växter tar lång tid att läka. Saven rinner ur såren som ofta blir inkörsport för angrepp av svampsjukdomar och röta. Beskärning under JAS-månaderna ger inte alls samma savflöde och såren hinner torka in och slutas före vintern.

Björk, körsbär och lönn är typiska blödare, men det finns många fler som man ska undvika att beskära på våren och i stället vänta till JAS-månaderna. Då beskär man också gärna sorter av träd och buskar som är mindre härdiga.

Vattenskott – vid hård beskärning

Foto: Allt om Trädgård

Håll efter vattenskott som skjuter upp efter tidigare beskärning.

Fruktträd, framför allt äpple och päron, som beskurits hårt under flera år brukar skjuta mängder med så kallade vattenskott, långa raka årsskott som växer fram på stammen och grenarna. Vattenskotten är ett tecken på att trädet beskurits för hårt och är i dålig balans. De ska bort och det är praktiskt att ta bort dem på sensommaren när de är mjuka i stället för att vänta till våren då de blivit hårda och är besvärligare att klippa.

Om trädet har massor med vattenskott och du klipper bort alla samtidigt, växer det ut lika många eller ännu fler nästa år. Gallra istället bland skotten och ta bort ungefär hälften. De övriga klipper du bort nästa sommar.

Sommarpincering – fintrimmet

Foto: Allt om Trädgård

Sommarens nya skott kortas in i augusti – så kallad pincering. För att stimulera bildandet av ny fruktved på spaljéträd och vanliga träd av äpple och päron kan du pincera årsskotten. Pincering innebär att man kortar in sommarens årsskott med cirka hälften, eller upp till två tredjedelar. Det brukar vara lagom i augusti när de nya skotten börjar förvedas.

Mer om beskärning:

Beskära stenfruktsträd – inte bara på hösten!

Kul ute med vinterbeskärning!

Beskära äppelträd och päronträd – när och hur?

Beskära Thuja och andra barrväxter

Beskära bärbuskar – hallon, vinbär och krusbär