Beskära vinranka inne och ute

Vin är en typisk blödare. Oavsett om vinrankan växer ute eller inne, se till att alla beskärningsingrepp i gammal ved (alltså inte nya årsskott) görs på senhösten när vinrankan kommit i vintervila. Under säsongen kan kompletterande beskärning genomföras på årsskotten.

När ska man beskära vinranka?

Det finns inte en rätt tid för beskärning av vinranka – det beror på vad du ska beskära. Skär du i gammal ved på våren läker inte såren och saven kan fortsätta att rinna i flera månader. Det är det man kallar för blödning. En vinranka kan t o m dö av blödning, så det är viktigt att välja rätt tidpunkt för beskärning. Vinterbeskärningen i gammal ved genomförs i november-december.

Tips: Ta sticklingar av vindruvan vid beskärningen och få nya vindruvsplantor!

Beskärning av vindruva sker i hård ved på vintern och sedan trimmar man årsskotten på sommaren.

sommaren kan du däremot korta in och gallra bland vinrankans årsskott så att solen kan komma åt klasarna och skynda på mognaden. De mjuka oförvedade årsskotten blöder inte. Om du är ute efter att skörda druvor med hög kvalitet kan du även under sommaren reducera antalet klasar så kallad "grön skörd". Då blir återstående druvor större och sötare.

Vinterbeskärning av vin för struktur

De första åren en vinstock har planterats, ska man beskära veden för att forma huvudrankorna. Efter det blir det årlig underhållsbeskärning. Principerna varierar beroende på hur du vill forma. Huvudrankorna får växa, medan sidoskott gallras till ca 25 cm emellan dem. Sidoskott och årsskott kortas in till 2-5 knoppar.

Vinterbeskärning av vinranka sker i veden. Foto: colourbox.com

Sommarbeskärning av vin för bättre skörd

Under försommaren när blomklasarna har bildats, ska vinrankan gallras hårt (men inte förvedade grenar!). Gallra blomklasarna och korta in sidoskotten så att endast ett blad återstår utanför fruktklasen. Detta drar saven till frukterna. Har du vinrankan även till prydnad kan du lämna några skott utan blomklasar, men korta även in dessa en bit. Fortsätt att klippa tillbaka sidoskott under sommaren.

Föryngringsbeskärning av vinranka

Efter några år, när sidoskotten blivit för långa, föryngras vinstocken genom att nya rankor släpps fram och de gamla tas bort. Detta görs under vinterbeskärningen!

Så beskär man en vinranka:

https://www.youtube.com/watch?v=UujEXe6I52E&t=2s

Hur mycket man än läser om beskärning av vindruva, så är det enklare att förstå när man ser någon göra det. Så här beskär Helena Åhlund från OdlingsTV sina vinstockar på senhösten i växthuset. Helena är trädgårdsdesigner och certifierad fruktträdsbeskärare.

Mer om beskärning:

JAS – beskärning av träd och buskar

Beskära stenfruktsträd – inte bara på hösten!

Kul ute med vinterbeskärning!

Beskära äppelträd och päronträd – när och hur?

Beskära bärbuskar – hallon, vinbär och krusbär