Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Colourbox

Beskära stenfruktsträd – inte bara på hösten!

Den legitimerade fruktträdsbeskäraren Dan Danermark hörde av sig till oss om att vi förordar beskärning av stenfrukter, körsbär och plommon; ”Beskärning görs alltid på hösten”, och att detta råd inte stämmer helt med senare tids forskning. Vi är glada över när ni upplyser oss om nya rön. Här kan ni läsa resterande inlägg från Dan Danermark.

Beskärning av stenfruktsträd – plommon och körsbär

Som med det mesta kommer nya rön även på fruktträdsbeskärningens område. Ett som nu börjar få fäste bland beskärare är att man med fördel kan beskära under JAS-perioden, juli-augusti-september. Att detta inte tidigare var vedertaget berodde på att man av tradition i det gamla  bondesamhället gjorde det under vårvintern, när man hade minst att göra på gården. Det var alltså av rent praktiska skäl.

Nya rön visar även att det går utmärkt att beskära stenfruktträd på våren. Detta har än så länge inte slagit igenom bland beskärare. Vi kanske är lite gammaldags av oss? Att de aldrig ska beskäras på våren för att de förblöder är en gammal kvarleva som vi kan lämna därhän. Forskning har visat att lättare beskärning går alldeles utmärkt. Nedanstående synpunkter och råd grundar sig dels på egen erfarenhet och dels på en artikel i tidningen Pomologen nr 1-2013 av Harald Kratschmer, arborist, kursledare och examinator för beskärare.

Beskärningsråd för stenfruktträd

Övervallning av sårytor sker under tillväxtperioden, maj-aug, så det har sina fördelar att beskära på vårvintern. Dock gynnar JAS-beskärning inkapslingen av skadad stamvävnad men där är problemet att den perioden är fuktigast och svampangreppen som störst. Slutsatsen blir helt kort och att ur trädhygienisk synpunkt är det lämpligt att större ingrepp görs på senvintern, mindre ingrepp och gallring av smågrenar görs med fördel under JAS. Allra bästa tiden är juli, den sämsta tiden är senhöst och vinter då ingen övervallning sker alls. Stenfrukt har i regel en mycket bra inkapslingsförmåga.

Vad gäller beskärning av plommonträd är det inte tidpunkten utan tekniken som avgör när man kan beskära det. Att beskära ett plommonträd hårt som ett gammalt äppelträd förstör trädet och orsakar oftast grentorka och ingen nytillväxt, annat än möjligen rotskott. Föryngringsbeskärning av stenfruktsträd ska aldrig göras, de går inte att föryngra. Stenfrukter har få eller inga sovande ögon som bildar nya skott så där gäller att alltid klippa intill en grenvinkel, inte mitt på en gren. Undantag är årsskott som man korta in för att de ska bilda nya grenar och fruktämnen.

Med andra ord – beskär även plommon på vårvintern. Undertecknad har beskurit plommonträd i ett par årtionde denna tid, även grenar upp till sju centimeter, utan några som helst skador. Kom ihåg: teknik är viktigare än tidpunkten. Det absolut viktigaste är att aldrig lämna tappar. Detta gäller alla sorters träd och buskar.

Körsbärsträd är ofta ”självgallrande” och kräver i regel bara en försiktig gallring av torra grenar, samt smågrenar som växer åt fel håll eller skaver på varandra. Även detta går utmärkt på vårvinter. Harald Kratschmer avslutar sin artikel med: ”Dags att revidera trädgårdslitteraturen!” Jag instämmer.

Mer om beskärning:

JAS – beskärning av träd och buskar

Kul ute med vinterbeskärning!

Beskära äppelträd och päronträd – när och hur?

Beskära Thuja och andra barrväxter

Beskära vinranka inne och ute