Beskära rhododendron och azalea

Med en kontinuerlig trimning får man tätare rhododenronbuskar och azaleor, och mer blomning. Grenar som sticker ut går att korta in. All beskärning sker på våren, direkt efter blomningen. Se denna film (på eng.) som visar olika typer av beskärning och bortnypning av vissna blommor.

https://www.youtube.com/watch?v=JoPqoty24hA