Foto: Irina & Eugene Moskalev

Beskära klematis rätt – grundreglerna

Måste man beskära en klematis och hur? Vår- eller höstbeskärning av klematis, hur var det nu?  Här reder vi ut begreppen.

Berit Haggren

En del klematisar bör beskäras varje år, andra knappast alls eller bara ibland. Det finns i huvudsak fyra anledningar till att beskära klematis:

De ska blomma bra.

Plantorna ska hålla sig fräscha.

De ska blomma på så låg höjd att du ser och kan njuta av blomningen.

De ska hålla sig på sin plats och inte bli alltför stora.

Tumregeln för klematisbeskärning är att Tidigblommande sorter putsas till frisk ved på våren. Senblommande sorter beskärs hårt sent på hösten. Den regeln räcker långt.

Men så finns det sorter som blommar både relativt tidigt och sent på säsongen. För att få mer ordning har man delat in klematis i tre beskärningsgrupper. Från dem kan självfallet var och en göra avsteg beroende på vad man vill med sin klematis och hur den uppför sig i den egna trädgården.

Grupp 1: Klematis som blommar under vår och försommar

De här är som regel kraftigväxande klematisar, Atragene-klematis hör hit. De här sorterna blommar på fjolårets skott. Klipper du direkt efter blomningen hinner plantan anlägga nästa års blommor på de skott som växer upp under säsongen. Klipper du för sent blir du utan blommor året därpå.

Där de får lov att breda ut sig rejält behöver du inte beskära alls. Där du kan och vill ha mer ordning putsar du bort döda grenar på våren. Om plantan efterhand blir risig eller för stor kan du gallra bland grenarna eller skära ner plantan radikalt. Gör det i så fall direkt efter avslutad blomning.

Grupp 2: Klematis som blommar dels tidigt på fjolårsskotten, dels senare under säsongen på årets skott

Hit hör den Tidiga Storblommiga Gruppen. Döda växtdelar klipps bort på våren. Kraftiga skott som överlevt vintern men frusit i toppen klipps ner till frisk ved. Du ser alltså efter var det finns ett par gröna knoppar och klipper direkt över dem. Det är på dessa övervintrande skott du får den tidiga blomningen. Gallra bort veka skott helt. Det gynnar blomningen på de kvarlämnade skotten och stimulerar plantan att skjuta nya skott från basen.

Hårda vintrar och i kallt klimat fryser plantorna ner helt och hållet. Att klippa bort döda växtdelar på våren innebär då att kapa plantan vid markytan. I sådana lägen blommar klematisen enbart på årets skott under sensommar-höst.

Grupp 3: Klematis som blommar på årets skott från mitt på sommaren och framåt

Sena Storblommiga Gruppen, Viticella-Gruppen, Texensis-Gruppen, Tangutica-Gruppen, Vitalba-Gruppen och sorter som inte klättrar hör till beskärningsgrupp 3.

Klipp ner rankorna till nära marken sent på hösten eller tidig vår. Spara bara ett par bladpar på varje ranka. På klättrande sorter kan du om du vill lämna ett par rankor för de nya skotten att klättra på. I träd, mot stora väggar eller på annan plats där det är okej att blommorna kommer högt upp och rankorna blir lite risiga, behöver du inte beskära de här sorterna alls.

Mer om klematis:

Klematis – 5 tumregler för skötsel

Klematis för alla – stor guide inför klematisvalet

Beskära klematis rätt – bli säker på när, vad, hur!

Samplantera rosor och klematis – kombinera rätt!