Foto: Vladyslav Siaber

Beskära bärbuskar – hallon, vinbär och krusbär

Man beskär bärbuskar för att få friskare buskar och större bär. När skörden av bär är avslutad är det dags att beskära bärbuskarna.

Svarta vinbär tål hård beskärning. Gallra ordentlig för friskare buske.

Beskära krusbärs- och vinbärsbuskar

Krusbärs- och vinbärsbuskar beskärs på liknande sätt. De bör gallras ur då och då när de börjar bli för täta. En lagom gles buske ger de största och bästa bären. Ge busken en öppen form gör att luften cirkulera fritt, vilket motverkar mjöldagg och vinbärsgallmyggan. En bra metod är att ta bort en eller ett par av de äldsta grenarna varje år. Svarta vinbär är inte så känsliga för vilka grenar som skärs bort, då de får bär även på årsskotten, meden röda vinbär får bär på skott som är 2-5 år gamla. Skär bort dem ända nere vid marken. Med kontinuerlig beskärning håller du buskarna i toppform.

Köp dina bärbuskar från vår webbutik!

Vinbär och krusbär beskärs när busken tappar bladen inför vintern eller tidigt på vårvintern. Foto: Kucher Serhii

Gamla bärbuskar som inte blivit beskurna, kan bli otympliga, lättare få sjukdomar och ibland blir det dåligt med bär. Då kan man föryngringsbeskära genom att göra en rejäl gallring. Skär först bort döda och riktigt gamla grenar som inte bär frukt längre. Klipp sedan bort de grenar som ligger mot marken.

Krusbärsbuskar beskärs som röda och svarta vinbär. Foto: RagnarPhoto

Bästa beskärningstiden för krusbär och vinbär är på hösten när busken har tappat bladen. Det går att beskära på vårvintern men innan knopparna börjat svälla, för annars skär man bort en massa bäranlag. Uppstammade bärbuskar trimmas på liknande sätt i kronan.

Tips: Ta var på toppskott eller unga skott vid beskärning och gör nya bärbuskar av sticklingarna.

Gallra vinbärsbusken genom att skära av några äldre grenar ända nere vid marken.

Beskära sommarhallon och hösthallon

Hallonplantorna bör du beskära varje år för att de ska ge största möjliga avkastning. Efter skörden är de fruktbärande skotten förbrukade och ska klippas bort ända nere vid marken. Här gäller det att hålla reda på vilka skott som är vilka, för det skiljer sig åt om du har sommarhallon eller hösthallon. Hösthallon bär frukt på sina årsskott och därför kan man kapa hela plantan. Görs bäst på vårvintern innan de nya skotten börjar komma upp.

Sommarhallon och hösthallon beskärs lite olika, men man tar alltid bort de skott som redan burit frukt.

Sommarhallon däremot ger bär på tvååriga skott, alltså de som växte upp under fjolåret. De skott som har växt upp under året sparar man för de ska ge skörd nästa år. Det brukar inte vara svårt att skilja på de skott som ska bort och de som ska vara kvar. De hallonskott som ska klippas bort är brunaktiga, förgrenade och ser allmänt risiga ut, ofta hänger rester av bären kvar. De nya årsskotten är oförgrenade och har ljusare, ibland enbart grön bark. Det går bra att beskära direkt efter skörd, men missar man går det även att beskära tidig vår.

Läs även: Fläta växtstöd och staket av återvunna pinnar och grenar!

Fjolårsskotten på hallonbusken är förbrukade efter skörden och skärs av ända nere vid marken.

Ett hallonbestånd kan behöva gallring. Gallra så att det är 7–8 skott per meter i varje rad kvar. Mycket långa årsskott (1,5 meter och däröver) kan man korta in en smula.

Mer om beskärning:

JAS – beskärning av träd och buskar

Beskära stenfruktsträd – inte bara på hösten!

Kul ute med vinterbeskärning!

Beskära äppelträd och päronträd – när och hur?

Beskära vinranka inne och ute