Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltomtradgard i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

48 köksträdgårdar och potagrar på landet och i stan

Potager är köksträdgård på franska. Det är en köksträdgård som förenar nyttan med dekorativa inslag,  oftast blommor som hjälper till att locka pollinerare och som även används som snittblommor. Ska du planera en köksträdgård finns här massor av tips för olika layouter, bäddar, markmaterial, gångar och inhägnader.

1. Lummig lantlig potager

Lummig lantlig köksträdgård där man blandat ätligt med blommor. Kanterna har formats av rostfritt stål och gångarna är täckta av finkornigt singel. Här har man skapat en fokuspunkt i mitten av flätade grenar, med plantering i mitten.

Källa

2. Upphöjd hexagonal köksrabatt

Alla köksträdgårdar behöver inte vara fyrkantiga. Här är hexagonal med upphöjda bäddar. Som kanter har man valt trä och i gången singel. En sida har lämnats öppen för att kunna komma till i mitten och från andra sidan av rabatterna.

Källa

3. Köksträdgård enligt permakulturdesign

Permakultur innebär enkelt förklarat att man designar trädgården för hållbar odling efter förutsättningarna som ges. Ovan syns bara ett exempel, och det är inte formen i sig som innebär permakultur, utan hur man planerat energieffektivt.

Källa

4. Pallkrageodlingar i slänt

Utnyttja en hopplös slänt och sätt dit en köksträdgård. Genom att gräva ut terrasser, kan man sedan placera ut pallkragar och göra en enkel trappa. På så vis kan man komma åt att sköta sin köksträdgård.

Källa

5. Stor köksträdgård med tegelkanter

Odlingsbäddarna har kantats av härdat utomhustegel, och separerar jorden från singelgångarna. Notera de snygga buskarna som ger former åt köksträdgården. De är placerade i odlingsbäddarna.

Källa

6. Modern köksträdgård

Modern köksträdgård med bäddar kantade av borstad stål och raka gångar av singel. Urläckert att placera ett träd i en upphöjd del, för att skapa nivåer. Även den runda korgen bryter av. I rabatterna har man täckt jorden med barkmull, som ger en städad känsla och det skyddar till viss del från ogräs och avdunstning.

Källa

7. Potager med dekorativa mönster

Potager med dekorativa mönster av olikfärgat bladgrönt och sommarblommor. Här har man verkligen utgått från växternas färger för att skapa mönster i rabatterna!

Källa

8. Köksträdgård på diagonalen

Man behöver inte bygga om hela köksträdgården för att förnya. Testa att sätt grönsakerna på diagonalen istället för raka rader. Eller som ovan där man jobbat med cirklar.

Källa

9. Närodlat med köksträdgård

Mer närodlade köksväxter än här med odlingsbäddar ända in på huset kan man inte ha. Man skapar ett mikroklimat för mer värmekrävande växter som t ex persika och fikon. Låt en smal gång närmast huset vara fri från plantering, så att du lättare kan komma till, och även för att det är regnskugga direkt under takutsprånget.

Källa

10. Lilla köksträdgården med stenlagda gångar

Marktegel utgör gångarna i den här söta köksträdgården. I mitten har man byggt in vattenkranen. Mycket praktiskt, man når att vattna överallt.

Källa

11. Med utsikt över köksträdgården

Kombinera en köksträdgård med en sittplats i närheten, för att kunna sätta sig ner och ta en paus i odlandet, reflektera över vad man gör och vila kroppen.

Källa

12. Potager med rundade former

Här har man ramat in rabatterna med formklippta buskar, och skapat ett gynnsamt mikroklimat. Buskarna mjukar upp intrycket av kökslandet. De har rundad form och går i cirklar, med rundade hörn och klot i ändarna.

Källa

13. Ätbart i flyttbara säckar

När man inte har möjlighet att odla direkt i marken, kan såna här säckar vara en lösning. Det viktiga är att se till att det finns dränering i botten. Det ska vara odlingssäckar speciellt anpassade för detta, och gjorda av ett hållbart men genomsläppligt material. Använder man byggåtervinningssäckar eller Ikeakassar är de mycket hållbara, men då måste hål göras i botten, och då riskerar man att de spricker vid flytt.

Källa

14. Lantlig köksträdgård med stengångar

En underbar och traditionell köksträdgård uppdelad i rektangulära kvarter. Lättskött med gångar i marktegel. Kryddväxter odlas som kantväxter.

Källa

15. Lättskött köksträdgård med kvarter

Den enorma köksträdgården ramas in av höga häckar som skyddar mot vinden. Bredare gångar med betongsten förbinder kvarteren, och mellan odlingslådorna är det singelgångar. Upphöjda bäddar har formats till rektanglar och kvadraterna har delats upp i trianglar.

Källa

16. Köksträdgård med platsgjutna odlingsbäddar

De höga upphöjda odlingsbäddarna går att gjuta eller att mura och putsa. Höjden gör det praktiskt att sköta om man har rygg- eller ledproblem.

Källa

17. Dekorativ potager framför entrén

Varför begränsa köksträdgården till baksidan av trädgården i ett hörn? En sån här vacker potager behöver man inte skämmas för!

Källa

18. Eleganta torn för bönor och ärter

Både i bilden ovan och här syns dekorativa torn som passar för baljväxter likväl som för rosor och klematis. De breda naturstensmurarna är lätta att sitta på, medan man skördar eller rensar ogräs, och de hjälper till att hålla en jämn medeltemperatur i jorden.

Källa

Läs även: Bygga spaljé till luktärter och bönor – 13 torn och ställningar

19. Potager med blommor och ätligt

Köksträdgård i all sin enkelhet, där man odlat direkt i backen och inte valt någon täckning i gångarna. (Det underlättar dock, speciellt när det blir blött och lerigt.) Grönsakerna och blommorna planteras så att de bildar dekorativa mönster.

Källa

20. Prydliga rader med sallat och blommor

Odlingsbäddar behöver inte vara breda. Här har man gjort smala raka bäddar avdelade av tjocka brädor.

Källa

21. Bambutorn, träkanter och barkflis

Källa

22. Gångar med marktegel och enkelt staket

Källa

23. Köksträdgård med flätat inhägnad

Ett flätat staket ger både en vacker inramning till köksträdgården, men även skydd mot vind. Det kan vara två olika mikroklimat på vardera sida av staket. Utnyttja det och plantera grönsaker även på utsidan.

Källa

24. Runda former och kryssgång med tegel

Källa

25. Upphöjda bäddar i rostig kortenstål

Så här höga kanter får man specialbeställa hos plåtslagare. Fördelen med stålkanter är att man får skarpa men tunna kontraster och det är lättare att uppnå böljande effekter.

Källa

26. Låga kortenstålkanter och grusgångar

Källa

27. Höga svarta odlingslådor för grönsakerna

Platsbyggda höga odlingsbäddar, som målats svarta.

Källa

28. Köksträdgård med nivåer och formklippt

Nivåerna i köksträdgården har skapats med hjälp av att pallkragar eller odlingslådor placerats i odlingskvarteren.

Källa

29. Köksträdgård i nivåer på slänt

Den här lilla slänten har terrasserats i bågar med hjälp av stålkanter. Några av nivåerna har gjorts till singelgångar, och specialbeställda trappsteg har placerats ut för att lättare gå mellan de olika nivåerna.

Källa

30. Nyanlagd lättskött köksträdgård

En prydlig och lättskött köksträdgård placerad på husets framsida. Det ljusa trädet kommer så småningom att mörkna och matcha huset bättre.

Källa

31. Upphöjd odling med pallkragar

Riktigt höga odlingsbäddar kan uppnås med flera pallkragar på varandra eller specialbyggas. Det man ska tänka på är att jord med hög mullhalt sjunker ihop snabbt under en säsong. Därför är det praktiskt om man bygger in en botten högre upp (glöm inte dräneringen). De flesta grönsaker behöver inte mer än 20-40 cm jorddjup.

Källa

32. Grusgångar med multifunktion i potagern

En sittplats för avkoppling mitt i köksträdgården är härligt! Man njuter av vad man åstadkommit och tänker på rikedomarna man kommer att skörda.

Källa

33. Trekantiga bäddar för ätliga växter

Trianglar uppbyggda av grova träplankor. Rustikt lantligt i materialvalet, samtidigt som det är modernt med tanke på formerna. Pallar av trästammar och träflis i gångarna förstärker det rustika.

Källa

34. Sittplats att blicka ut över odlingen

Få ut mesta möjliga av en liten trädgård. Man behöver inte sikta på att bli helt självförsörjande av grönsaker. Satsa på bladgrönsaker, som är yteffektiva och färska kryddväxter som även ger fägring och ljuvliga dofter. Ett eller två små fruktträd är mer än inget.

Källa

35. Köksbäddar i cirkelmönster

En stor yta kan upplevas monoton. Bryt det genom att forma större mönster, som här en bågform i rabatter och gångar.

Källa

36. Köksträdgård på diagonalen

Som beskrivet ovan kan gångarna skapa former i en stor yta. Här har man dragit gångarna på diagonalen och fått trekantiga bäddar i olika storlekar.

Källa

37. Vågformade bäddar med kortenstål

Här har man verkligen gått ifrån det traditionella och skapat både nivåer och vågformade odlingsbäddar. Det är inte billigt med specialbeställd kortenstål, men samtidigt har man sparat in på att ha mörkt singel istället för dyr marksten.

Källa

38. Pallkragar och vit singel

Förra köksträdgården hade mörkt singel och här har man vit. Det lyser upp. Man får ha i åtanke att jord kommer att hamna i gångarna, att man då får spola vatten och kratta lite mer.

Källa

39. Kökodling i staplingsbara backar

Det här är en installation från en mässa, men jag gillar idén att återanvända backar t ex brödbackar från bagerier. Och gångar mellan bäddarna är att föredra.

Källa

40. Lummig köksträdgård med ätbart på höjden

Glöm inte grönsakerna som växer på höjden – baljväxterna, gurka, vissa tomater, pumpor. Man kan skapa spännande spaljéer och rumsavskiljare för dem att klättra på. En enklare pergola av bambukäppar kan ge skugga när solen är obarmhärtig. Då kan man snabbt fästa skuggväv över odlingen.

Källa

41. Gerillaodling i industriområde

Man tar vad man har och odlar i pallkragar och andra upphöjda kärl. Pallar är billiga gångar, som lätt kan tas bort, om odlingen behöver flyttas.

Källa

42. Köksodling populärt som visningsträdgårdar

Det är glädjande att se att temat köksträdgård får mer utrymme på trädgårdsmässorna. Gå och få nya idéer. Testa även att byta ut finrabatterna mot köksrabatter eller att mixa in fler köksväxter och kryddväxter i rabatterna. Även vice versa – att mixa in prydnadsväxterna i köksträdgården.

Källa

43. Ätliga växter i tårtbitsformar

Källa

44. Starka färger i potagern

Så här läckert färgstarkt blir det om man målar de putsade eller gjutna bäddarna. Då har man något fint även innan växterna pryder för säsongen.

Källa

45. Stadsodling i pallkragar

Köksträdgårdar poppar upp överallt i världens alla städer. Pallkragar gör det enkelt att sätta igång snabbt och var som helst.

Källa

46. Trekantiga upphöjda odlingsbäddar

Källa

47. Potager i spiral på höjden

Annorlunda form på en liten köksträdgård. Rostfria stålkanter har formats i en uppåtgående spiral.

Källa

48. Lekfull köksträdgård för familjen

Vem blir inte glad av färggranna blommor som tagetes, krasse och solrosor?! Notera det lekfulla staketet i bakgrunden format som färgpennor.

Källa

Läs mer om köksträdgårdar:

Örtagårdar och kryddträdgårdar på 21 olika sätt

Anlägga och planera pallkrageodlingar på 25 olika sätt

10 smarta tillbehör för pallkragar som man kan bygga själv